GENEL KURUL DUYURUSU

Değerli Üyelerimiz,
İZMİR ATLETİZM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ‘nın  yönetim kurulumuzun 02.01.2023 tarih , 100 sayılı kararında;
22 Ocak 2023 Pazar  günü saat 12:00 de Ege Üniversitesi 20 Mayıs Stadyum  kafe de   ilan olunan gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamaz ise , ikinci toplantı ;
29 Ocak 2023 tarihinde aynı saatte ve aynı yerde ilan olunan gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır .
İzmir Atletizm Spor Kulübü Derneği üyelerimizin bilgisine sunarız.
İzmir Atletizm Spor Kulübü Derneği
Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1- Yoklama ve açılış
2- Dİvan Heyetinin oluşturulması
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4- Divan Heyetine Genel Kurul evraklarını imzalama  yetkisi verilmesi
5- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
6- Denetleme kurulunun raporunun okunması
7- Yönetim kurulunun ibrası
8- Denetleme kurulunun ibrası
9- Tüzükte yapılacak değişikliklerin tartışılması .
10- Dernek giriş aidatı ve yıllık üyelik aidatının belirlenmesi
11- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimlerinin yapılması
12- Dilek ve temenniler
13- Kapanış

Ocak 13, 2023