GENEL KURUL DUYURUSU

Değerli Üyelerimiz,
İZMİR ATLETİZM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISInın  yönetim kurulumuzun 20.12.2019  tarihli ve 93 sayılı kararında;
08 Ocak 2019 Çarşamba  günü saat 13:00 de İzmir Atatürk Stadı / Halkapınar Basketbol Salonu Eğitim Binasında  ilan olunan gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamaz ise , ikinci toplantı ;
15 Ocak 2019 tarihinde aynı saatte ve aynı yerde ilan olunan gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır .
İzmir Atletizm Spor Kulübü Derneği üyelerimizin bilgisine sunarız.
İzmir Atletizm Spor Kulübü Derneği
Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1- Yoklama ve açılış
2- Dİvan Heyetinin oluşturulması
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4- Divan Heyetine Genel Kurul evraklarını imzalama  yetkisi verilmesi
5- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
6- Denetleme kurulunun raporunun okunması
7- Yönetim kurulunun ibrası
8- Denetleme kurulunun ibrası
9- Tüzükte yapılacak değişikliklerin tartışılması .
10- Dernek giriş aidatı ve yıllık üyelik aidatının belirlenmesi
11- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimlerinin yapılması
12- Dilek ve temenniler
13- Kapanış

Aralık 18, 2019