Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

  Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân […]

Read More Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi
Şubat 21, 2017

Genel Kurul Tamamlandı!

İzmir Atletizm Spor Kulübü’nün olağan genel kurulu tamamlandı!   GÖREV DAĞILIMI YÖNETİM KURULU ASİL: Adı ve Soyadı :                                                    Görev Unvanı : AYCAN KURTCAN               […]

Read More Genel Kurul Tamamlandı!
Ocak 18, 2017

Genel Kurul Duyurusu – 2. Toplantı

İzmir Atletizm Spor Kulübü Derneğinin 11 Ocak 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı 18 Ocak 2017 tarihinde saat 12:00 ‘de çoğunluğa bakılmaksızın Dernek Merkezinde yapılacaktır. İzmir Atletizm Spor Kulübü Derneği üyelerimize ilanen duyurulur. İzmir Atletizm Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu

Read More Genel Kurul Duyurusu – 2. Toplantı
Ocak 11, 2017

Genel Kurul Duyurusu

Değerli Üyelerimiz, İZMİR ATLETİZM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISInın  yönetim kurulumuzun 27 Aralık 2016 tarihli ve 48 sayılı kararında; 11 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 12:00 de Dernek merkezinde ilan olunan gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamaz ise , ikinci toplantı ; 18 Ocak 2017 […]

Read More Genel Kurul Duyurusu
Aralık 27, 2016